ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 พ.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนายวรรณะ-บางนกวัก,บ้านนางคง หมู่ที่ ๑๒-หมู่ที่ ๗ , ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 พ.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-05 สายพังการมวง-ลานช้าง (ช่วงบางต้า-ลานช้าง) หมู่ที่ 2 บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 พ.ค. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 พ.ค. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑๑๖-๐๑ สายดอนทอ-กม.๘ หมู่ที่ ๓,๒ บ้านดอนทือ,บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 เม.ย. 2563
56 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๐๕ สายพังการมวง-ลานช้าง(ช่วงบางต้า-ลานช้าง)หมู่ที่ ๒ บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 เม.ย. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 19 ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ-ทุ่งยาว) หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 เม.ย. 2563
58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สายดอนทือ-กม.8 หมู่ที่ 3,2 บ้านดอนทือ,บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 เม.ย. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงศ์-เนินเจ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 เม.ย. 2563
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78