ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 ต.ค. 2560
182 ประกวดราคาจ้างโครงการถนน คสล.บางนกวักบางไทร ม 3 ตำบลสวนหลวง (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ต.ค. 2560
183 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิลาศ-รางน้ำชลประทาน(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
05 ต.ค. 2560
184 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 3) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ต.ค. 2560
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปลิง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.ย. 2560
186 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 9) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ก.ย. 2560
187 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปลิง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 ก.ย. 2560
188 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ก.ย. 2560
189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 13) คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ก.ย. 2560
190 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเกสร-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78