ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพและสูญหายไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
17 ธ.ค. 2557
502 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-สะพานเหล็ก (คลองบางบ้าน) หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
15 ธ.ค. 2557
503 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางน้ำ - คลองขวาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
11 ธ.ค. 2557
504 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางน้ำ-คลองขวาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
11 ธ.ค. 2557
505 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
11 ธ.ค. 2557
506 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
04 ธ.ค. 2557
507 รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางต้า-ลานช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 ธ.ค. 2557
508 สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
28 พ.ย. 2557
509 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำแดง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
18 พ.ย. 2557
510 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางต้า-ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
14 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78