ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
23 ธ.ค. 2551
752 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
382
18 ธ.ค. 2551
753 สอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
412
25 มิ.ย. 2551
754 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.8
495
02 พ.ค. 2551
755 ผลการพิจารณาการจัดจ้างโดยวิพิเศษโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1
430
27 มี.ค. 2551
756 ผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ 5
423
27 ก.พ. 2551
757 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
549
04 ก.พ. 2551
758 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
453
18 พ.ค. 2550
759 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่องผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
346
18 พ.ค. 2550
760 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่องผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  76  |77|  |78