ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ก.ค. 2564
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ก.ค. 2564
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 มิ.ย. 2564
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พค 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 มิ.ย. 2564
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 พ.ค. 2564
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 เม.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
19 เม.ย. 2564
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 เม.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๖-๐๖ สายหลัง อบต.สวนหลวง-เขตหมู่ที่ ๖ (ช่วงสายสวนหลวง-ทางพูน๑)หมู่ที่ ๑,๑๓ บ้านศาลาฝาชี,บ้านในแหลม ตำบลสวนห ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 เม.ย. 2564
20 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.166-06 สายหลัง อบต สวนหลวง -เขตหมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง-ทางพูน1)หมู่ที่ 1,13 บ้านศาลาฝาชี,บ้านในแหลม ต.สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78