ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
549
22 ก.ย. 2554
702 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
391
15 ก.ย. 2554
703 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม-คูราชินี หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
14 ก.ย. 2554
704 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง-บ้านหน้าโด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
14 ก.ย. 2554
705 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
14 ก.ย. 2554
706 รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบน-คลองฆ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
414
07 ก.ย. 2554
707 เรื่อง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
394
29 ส.ค. 2554
708 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน้อม-คูราชินี หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
392
29 ส.ค. 2554
709 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเนินล่าง-บ้านหน้าโด หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
535
29 ส.ค. 2554
710 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
29 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  71  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82