ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
02 ก.พ. 2554
702 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ INKJET ALLIN ONE ดาวน์โหลดเอกสาร
330
31 ม.ค. 2554
703 สอบราคาจ้างโครงการรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
24 ม.ค. 2554
704 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
12 ม.ค. 2554
705 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร)ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
30 ธ.ค. 2553
706 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
07 ธ.ค. 2553
707 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
29 พ.ย. 2553
708 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 พ.ย. 2553
709 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
07 ต.ค. 2553
710 รายงานผลการสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายข้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ-คลองกอก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
22 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  71  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78