ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน-ชลประทาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 ส.ค. 2560
212 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ส.ค. 2560
213 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที่ 10 –เขตหมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 ส.ค. 2560
214 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย์-บางไทร) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 ส.ค. 2560
215 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพัง(สามแยกคลองช้าง-สะพานดอนเปลี่ยน) หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
22 ส.ค. 2560
216 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ 12 ตำบล สวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 ส.ค. 2560
217 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 6) คสล ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ส.ค. 2560
218 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ซ่อมแซม ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ส.ค. 2560
219 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนางจำเนียร-บ้านนายประยูร หมู่ที่ 3,12 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ส.ค. 2560
220 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78