ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (ซ่อมแซม) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ก.ค. 2560
242 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนรักบี้-เกาะเคียน หมู่ที่ 6,10 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 ก.ค. 2560
243 รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
18 ก.ค. 2560
244 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ก.ค. 2560
245 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทรจากสะพานบ้านบน-บางลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ก.ค. 2560
246 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (ซ่อมแซมถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 ก.ค. 2560
247 รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน-บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ก.ค. 2560
248 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.3 (ซ่อมแซมถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
13 ก.ค. 2560
249 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ก.ค. 2560
250 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78