ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านดอนทือ หมู่ที่ 3ผ่านหมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายย้อย-บ้าน ดต.วิโรจน์ บุญขวัญ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ก.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบชลประทานฝั่งตะวันออก,ฝั่งตะวันตก,สายริมคลอง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ก.ย. 2563
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย์-บางไทร) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินเจ หมู่ที่ 4-บ้านผู้ใหญ่สายัณห์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ส.ค. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75