ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศที่ 4 (กค-กย 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ต.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระไคร-ควนพัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ก.ย. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ก.ย. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 ส.ค. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 ส.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กค 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ส.ค. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ก.ค. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78