ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 19 ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ-ทุ่งยาว หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 พ.ย. 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพัง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ต.ค. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ-บ้านนายประทัย หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
6 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ต.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยกเที่ยว หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ต.ค. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดถนนลาดยาง-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 ก.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนส้ม-สะพานนายห้วง หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70